5 lý do tại sao đệ không thích lịch sử

Quá trình lịch sử mỹ ở Việt nam bản thân và cả thế giới chung rất lâu. Thật khó để biết nó bằng cả trái tim mình tất cả những thông tin, bởi bộ não chúng ta phải thừa nhận nhiều kiến thức của lớp khác.